„Wybieram sport – skreślam nudę”. Tak ANWIL wspiera aktywność sportową lokalnej społeczności

Materiał informacyjny ANWIL S.A.
Udostępnij:
Fundacja ANWIL prowadzi nabór wniosków o wsparcie finansowe przy organizacji inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących aktywność ruchową oraz poprawiających jakość życia osób starszych.

Sportowy program grantowy Fundacji jest ściśle powiązany z jej celami statutowymi: upowszechnianiem rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. W sposób szczególny docenione zostaną działania skierowane do osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, że na realizację sportowych projektów Fundacja przeznaczy 150 000 zł.

Wybieram sport

Od początku powstania Fundacja wspiera projekty motywujące mieszkańców do uprawiania sportu. W 2019 roku uruchomiła tematyczny program „Wybieram sport – skreślam nudę”, promujący rozwój fizyczny, wychodząc z założenia, że działania, na które przyznawane są granty, staną się alternatywą dla wszystkich spędzających czas wolny w sposób bierny – siedząc przed komputerem, telewizorem lub ze smartfonem w ręku.

O zdrowy styl życia

W tym roku autorzy najciekawszych sportowych inicjatyw społecznych mają szansę na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 000 złotych. Granty mogą zdobyć m.in. organizatorzy otwartych zajęć sportowych (dla dzieci, młodzieży lub osób starszych), kół i szkółek sportowych, wycieczek (pieszych lub rowerowych), turniejów i rozgrywek sportowych, kampanii społecznych, eventów, happeningów oraz innych wydarzeń skoncentrowanych na promowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu negatywnym skutkom niezdrowego stylu życia.

Weź udział w konkursie

Zgłoszenia do III edycji programu grantowego „Wybieram sport – skreślam nudę” przyjmowane będą do 20 października. Należy je składać w biurze Fundacji lub przesłać pocztą na adres: Fundacja ANWIL, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.fundacjaanwil.pl

Dodaj ogłoszenie