Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Kandydaci na prezydenta Włocławka bez tajemnic. Takie obietnice składają w swoich programach wyborczych (3)

Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na trzecie z nich dotyczące m. in. jakie są główne punkty ich programów wyborczych.

Spis treści

Kandydaci na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych 2024

W kwietniu 2024 roku dowiemy się, kto będzie rządził Włocławkiem przez kolejną kadencję. O stanowisko prezydenta Włocławka ubiega się szóstka kandydatów (kolejność według pozycji na liście opublikowanej na stronie PKW):

 • Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy;

 • Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka;

 • Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

 • Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy;

 • Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

 • Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.

Obietnice wyborcze kandydatów na prezydenta Włocławka

Jak już informowaliśmy, wszystkim kandydatom na prezydenta wysłaliśmy sześć pytań dotyczących Włocławka. Otrzymane odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować na naszych stronach internetowych oraz w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej. Zaprezentowaliśmy już odpowiedzi na dwa pytania. Dziś prezentujemy odpowiedzi na trzecie pytanie, jakie zadaliśmy:

Jakie są główne punkty Pana/Pani programu? W czasie kampanii pada sporo obietnic wyborczych. Z jakich środków zostaną sfinansowane?

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy

Program Lepszy Włocławek 2.0 składa się z 6 filarów: Młody Włocławek, Zdrowi Włocławianie, Szczęśliwi Seniorzy, Nowe Serce Miasta, Przyjazne Komfortowe Miasto oraz Aktywni Włocławianie. Każdy z tych filarów posiada założenia obejmujące zarówno te, które chcemy zrealizować na poszczególnych osiedlach jak i te ogólnomiejskie. Jednym z głównych priorytetów jest wsparcie rozwoju uczelni i dążenie do utworzenia Politechniki Włocławskiej. Połączenie Włocławka, czyli budowa tuneli pod linią kolejową. Tunel na ul. Wienieckiej jest już projektowo bardzo zaawansowany, ale ja proponuję zupełnie nowe połączenie w centrum miasta. Nowy tunel drogowy połączy ul. POW z rondem Kokoszka. Obok niego powstanie tunel pieszo-rowerowy w od POW do ul. Kaliskiej. Kontynuować będziemy program lewicy: Włocławskie Mieszkania, ale go rozszerzymy.

Oprócz 3 etapu osiedla Celulozowa, nowego osiedla przy ul. Łubinowej, nasza polityka mieszkaniowa będzie ważnym elementem rewitalizacji. Nowe budynki (z lokalami użytkowymi udostępnianymi na zasadach Inkubatora Przedsiębiorczości) powstaną na rogu ul. 3 Maja/Tumskiej, ul. Cyganka (w miejscu dzikiego parkingu) oraz na ul. Starodębskiej. Przebudujemy też istniejące kamienice m.in. 3go Maja 6, 3go Maja 9, Królewiecka 12, Brzeska 15 i... budynek po Teatrze Nasz. Co szczególnie wynika z wyzwań demograficznych będziemy budować również mieszkania dla studentów (by przyciągać nowych mieszkańców) oraz budować mieszkania dla seniorów (by ułatwić życie tym, którzy mają mieszkania na 3, 4 piętrze budynków bez wind). Zbudujemy też nowe drogi rowerowe, które stworzą wraz z istniejącymi spójną Włocławską Sieć Dróg Rowerowych. Przywrócimy Włower – Włocławski Rower Miejski. Bardzo ważny jest dla mnie transport zbiorowy. Wszystkie autobusy będą miały klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Zwiększać będziemy również częstotliwość ich kursowania. Utworzymy również Włocławską Spółdzielnię Rozwojową. Zbudujemy również Młodzieżowe Centrum Treningowe przy SP 8, basen przy SP 20 oraz przebudujemy stadion Przylesie.

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka

Główne punkty można zmieścić w tych trzech słowach tani: gaz, woda, prąd. Każdy wie co to znaczy. Dobrobyt bierze się z pracy i oszczędności a nie z kredytów i dzielenia obywateli wokół cudacznych idei. Lewicowości prawicowości, genderyzmu, anty-genderyzmu itp. Zatem proszę wybrać sobie wszystkie obietnice z programów mojej konkurencji, które uważane są za słuszne, a my je zrealizujemy za pomocą zwykłej, prostej gospodarności.

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Nasz program nie jest fikcją. Jest realny. Działania, które chcemy podjąć mają na celu poprawę życia mieszkańców, doprowadzenie do dynamicznego rozwoju miasta, zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz troska o Osoby z niepełnosprawnością i Seniorów.

Obszary naszego programu wyborczego to:

 • Dzielimy się władzą z mieszkańcami ( np. uruchomimy Biuro Interwencji Obywatelskiej, wprowadzimy Kartę Włocławianina, wprowadzimy szeroko rozumianą partycypację społeczną z mieszkańcami).

 • Miasto przyjazne inwestorom. Silny przedsiębiorca to silna gospodarka. Silna gospodarka to bogate miasto (np. program „Lokal na start za złotówkę”, będziemy wspierać małych i średnich przedsiębiorców, rewitalizacja i unowocześnienie targowisk miejskich, podejmiemy starania o pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych).

 • Efektywna i tańsza edukacja (np. sukcesywny remont placówek oświatowych, wspieranie rozwoju szkół technicznych, wprowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, przy szkołach i przedszkolach zbudujemy bezpieczne zatoki „Kiss and Ride”).

 • Przywracamy witalność Śródmieścia (np. wykorzystamy w większym zakresie prawo pierwokupu mieszkań i nieruchomości, intensywnie przystąpimy do realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2028 w tym szczególnie społecznego budownictwo czynszowego i zagospodarowania kwartału 3 Maja -Tumska, przebudowa Placu Wolności i ul. 3 Maja, sukcesywny remont kamienic).

 • Zdrowie i rodzina (np. utworzymy Włocławskie Centrum Stomatologiczne dla dzieci i młodzieży, utworzymy Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, wprowadzimy nowe programy zdrowotne dla dzieci jak badanie wzroku i szczepień zalecanych);

 • Seniorzy i Osoby z niepełnosprawnością (np. w perspektywie wybudujemy skomunikowane mieszkania dla osób starszych i samotnych, utworzymy Włocławski Ośrodek Fizjoterapii i Ruchu, dostosujemy obiekty użyteczności publicznej oraz infrastrukturę miejską do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i Seniorów, sukcesywnie będziemy wyposażać place zabaw w sprzęt dla dzieci z niepełnosprawnością).

 • Sport, rekreacja i kultura (np. zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów, w perspektywie przywrócimy funkcjonowanie drużyny piłki nożnej „Włocłavia” na właściwy poziom, podejmiemy intensywne działania promocyjne walorów rekreacyjnych i kulturalnych miasta, zagospodarujemy Stadion Przylesie.

 • Gospodarka komunalna, komunikacja i infrastruktura drogowa (np. naprawa nawierzchni dróg, ulic i ścieżek rowerowych, rewitalizacja Cmentarza Komunalnego, zwiększenie dbałości o porządek w mieście i zieleń, zwiększymy w mieście liczę miejsc parkingowych, przeprowadzimy reorganizację połączeń autobusowych linii miejskich co poprzedzą konsultacje społeczne. Podejmiemy rozmowy z ościennymi gminami w celu przedłużenia linii MPK. Rozważymy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla Włocławian).

 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska (np. przywrócimy funkcjonowanie roweru miejskiego, dokonamy weryfikacji i przeglądu schronów miejskich, utworzymy grzebowisko dla zwierząt, wprowadzimy Włocławska Kartę Drzew).

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy

 • Remont infrastruktury drogowej we Włocławku

 • Rewitalizacja Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego

 • Mini Woonerfy na każdym osiedlu

 • Remont Stadionu na Przylesiu wraz otaczającym terenem

 • Rozbudowa włocławskich Bulwarów w kier. ul. Płockiej i ul. Toruńskiej

 • Modernizacja przystanków komunikacji publicznej o monitoring miejski

 • Więcej sezonowych biznesów na Bulwarach - stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców

 • Budowa ścieżki rowerowej od Bulwarów do Zapory Wodnej na Wiśle

 • Modernizacja placówek oświatowych na osiedlach

 • Przebudowa Ronda Falbanka

 • Wdrożenie i Popularyzacja Karty Mieszkańca Włocławka

 • Stworzenie Punktów Doraźnej Pomocy Lokatorskiej na każdym osiedlu

 • Wsparcie przedsiębiorczości w Śródmieściu- przedłużenie zwolnienia z podatków od nieruchomości dla właścicieli którzy będą remontować swoje kamienice.

 • Aktywizacja działań na rzecz poprawy rynku pracy i płacy

 • Budownictwo Mieszkaniowe- pierwsze Mieszkanie z kredytem hipotecznym o niskim oprocentowaniu

 • Wsparcie Przedszkoli Publicznych o nowe miejsca dla dzieci-których oboje rodzice pracują

 • Środki z KPO, to ogromna szansa. Ważne jest, aby je mądrze wykorzystać. Inwestycje w edukację, zdrowie, infrastrukturę i inne obszary przyniosą długoterminowe korzyści.

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Kluczem jest nie tylko uporządkowanie finansów, ale pozyskanie nowych przychodów i dochodów poprzez pozyskanie nowych inwestorów i nowych dobrze płatnych miejsc pracy. Kolejny krok to pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Projektów jest dużo, i na pewno nie wszystkie jestem w stanie tu wymienić. Staram się o nich mówić podczas konferencji prasowych, ale też publikując treści w mediach społecznościowych. Będziemy kontynuować to, co się sprawdziło, czyli budownictwo mieszkaniowe. Ogromne zainteresowanie mieszkaniami przy ulicy Celulozowej powoduje, że szukamy nowych miejsc na kolejne mieszkania, ale też domy. Dlatego na Lisku pobudujemy tzw. szeregowce – każdy dwukondygnacyjny, z fotowoltaiką, garażem i przydomowym ogródkiem. Na pewno będziemy kontynuowali impet inwestycyjny, w tym budowę nowych dróg. Priorytetem będzie tunel pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej, budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami w ciągu ulicy Kaliskiej (naprzeciwko ulicy P.O.W.) i przebudowa ulicy Energetyków. Mocno postawimy na rozwój infrastruktury, m.in. pobudujemy Centrum Sportów Walki przy ulicy Łaziennej. Priorytetem wciąż będzie rewitalizacja z dwoma kluczowymi zadaniami: przebudową placu Wolności (pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy) oraz przekształceniem ulicy 3 Maja w woonerf. Ale poza inwestycjami mocno stawiamy na działania i projekty społeczne, takie, które ułatwiają życie mieszkańcom lub poprawiają jego komfort. Dlatego mówimy o darmowych basenach letnich, darmowym parkowaniu dla kobiet w ciąży, funduszu dla rodzinnych ogródków działkowych. Ale mówimy też o większym bezpieczeństwie dzieci i młodzieży i doświetleniu przejść dla pieszych przy każdej szkole i przedszkolu. Dodatkowo jeszcze w tym roku szykujemy wyprawki dla nowonarodzonych włocławian i włocławianek. Projektów jest naprawdę wiele, a budżet miasta jest przygotowany i tak zbilansowany, że na poprawę jakości życia mieszkańców pieniędzy nie zabraknie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wloclawek.naszemiasto.pl Nasze Miasto